Abbot Tomas

Description:
Bio:

Abbot Tomas

Dark Heresy - Ordo Portis Erathia Erathia